ÖVRIGT SORTIMENT

Välkommen till den lilla idylliska plantskolan på södra Öland

I Världsarvet-

Södra Ölands Odlingslandskap

                   


  Trädgårdsbutik

Inrymd nere i bymuséet "Albrunna- Förr och nu" finns nu en liten försäljningsyta med det mest nödvändiga av näringssubstrat som höns- och rosgödsel, benmjöl, spaljéer,

ett litet urval fröer att direktså, med mera.Övriga sortimentet

Utöver ett stort sortiment av perenner har vi även ett brett sortiment av rosor, fruktbuskar och fruktträd, klematis, klätterväxter, blomsterlök och planteringsjord. Även ett grundsortiment av tåliga busksorter.