ÖVRIGT SORTIMENT

                   


  Ny trädgårdsbutik!

Inrymd nere i bymuséet "Albrunna- Förr och nu" finns nu en liten försäljningsyta med det mest nödvändiga av näringssubstrat som höns- och rosgödsel, benmjöl, spaljéer,

ett litet urval fröer att direktså, med mera.Övriga sortimentet

Utöver ett jättesortiment av perenner har vi även ett brett sortiment av rosor, fruktbuskar och fruktträd, klematis, klätterväxter, blomsterlök och planteringsjord. Även ett grundsortiment av tåliga busksorter, men där vi även kan beställa hem det mesta vad gäller olika buskar och träd.