PERENNER

Välkommen till den lilla idylliska plantskolan på södra Öland

Nytt inför 2019 var plantlistor med växter gynnsamma för bin,fjärilar och humlor, samt plantlista över perenner för torrare lägen. Teman som kommer att vidareutvecklas.


"Albrunna Perenners perennasortiment är ett av södra Sveriges största till antalet sorter, med ca. 800. När jag startade år 2000 uppförökade jag nästan allt från frö, sticklingar eller vegetativt.

Idag är ca 50 % av perennasortimentet från egen uppförökning, resterande köps in, men även där är jag mån om en god kvalité samtidigt med ambitionen att hitta det som är lite udda och sällsynt./ Lars Henell"

Foto: Anna Nordborg Niklasson