PERENNER

Välkommen till den lilla idylliska plantskolan på södra Öland

I Världsarvet-

Södra Ölands Odlingslandskap

Här finns uppdaterade plantlistor fr.o.m. 2024-01-01.


Plantlistorna blir dock efter vårsäsongen något inaktuella, även om flertalet av sorterna finns kvar. Det är även små volymer av resp. sort som gäller i min uppförökning och kan även av den anledningen vara utsålda vid denna tid.

Från sommar och början av hösten tillkommer sen nya perennasorter som dock inte finns med förren i nästa års plantlistor. 

Foto: Anna Nordborg Niklasson/ Lars Henell